Noordzijde 41

1064GV Amsterdam

+31-85-500-8500

Beschikbaarheid

Ligplaatsen/boxen: Vol

Passantenplekken Vol

Faciliteiten

Douches
Walstroom
Restaurant
Toiletten
Uw ervaringen over Jachthaven De Duikelaar in Amsterdam delen? Dat kan hier. Plaats een review over de jachthaven zodat mede watersporters kunnen profiteren van uw ervaring als passant of vaste ligplaatshouder.

Meest recente beoordelingen

Johan
Beste Lezer. Al enige tijd worden jachthavens in Nederland lastiggevallen door Jachthaven.nl. Deze website pretendeert te bemiddelen in ligplaatsen’. Natuurlijk zijn jachthavens blij zijn met ondersteuning van hun activiteiten en de reviews, maar helaas dringt deze website zich ongevraagd aan de jachthavens in Nederland op en lijkt namens de jachthavens naar potentiële “klanten” te communiceren. Als gevolg daarvan worden ook ongevraagd facturen verstuurd. Dit alles vindt plaats zonder overleg met en toestemming van de betreffende jachthavens. Na meerdere contacten en pogingen daartoe, met het vriendelijke en toch dringende verzoek de jachthavens die geen contract hebben met jachthaven.nl en om de gegevens niet meer te vermelden op hun website(s) en ook zeker niet namens de jachthavens te communiceren, blijft jachthaven.nl structureel doorgaan met deze praktijken. Heel veel jachthavens hebben geen enkele verbintenis met Jachthaven.nl en wijzen dan ook elke aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit deze ongewenste dienstverlening af. Het verkrijgen van een ligplaats dan wel het als passant verzoeken om een ligplaats kan het beste plaatsvinden via de contactgegevens van de jachthaven zelf, en niet via een zogenaamd bemiddelende website. Aanvragen die via bemiddelingsbureaus of bemiddelingssites tot stand komen worden bij veel jachthavens niet in behandeling genomen en geven geen enkel recht op een ligplaats, ook niet als daarvoor reeds geld is betaald aan de bemiddelende organisatie. Veel jachthavens proberen de krachten te bundelen en melding te doen bij overkoepelende organisaties. O.a. de HISWA keurt deze praktijk rigoureus af. Er is hier namelijk sprake van misleiding en oplichting van watersporters en havens.

Jachthaven De Duikelaar

De Duikelaar is een jachthaven met 120 ligplaatsen. Sanitaire voorzieningen en walaansluiting voor elektra zijn aanwezig. Ook is er voor vertrek of na terugkomst van een heerlijke dag op het water de mogelijkheid tot een drankje drinken en eten op het terras. De boxen zijn geschikt voor schepen tot twaalf meter lengte met een diepgang van anderhalve meter. Als u de boot in de winter op de wal wilt hebben, is dat mogelijk voor schepen tot een lengte van +/-6 meter.

Bereikbaarheid Sloterplas over het water

De jachthaven, Noordkant van de Sloterplas, is bereikbaar via de Akersluis (sluis nr. 102) en Cramergrachtsluis (sluis nr. 112). Beiden worden op afstand bediend. Wilt u schutten, bel dan de Nieuwe Meersluis op nummer 020-4083000 op het moment dat u voor de sluis ligt. Schepen met een doorvaarhoogte van 2,10 meter kunnen meestal onder de bruggen door, check de actuele waterstand!

Kosten

De kosten voor een ligplaats bedragen op jaarbasis €100 per strekkende meter (bij een lengte over alles) voor een ligplaats te water. De kosten voor een winterstalling op de kant bedragen € 275, inclusief het uit het water halen en te water laten van het vaartuig.

Jachthavens en ligplaatsen in de buurt