Algemene voorwaarden – Jachthaven.nl

Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd zullen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect (via onze distributeurs) online, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld.

Door naar onze website te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een reservering te maken, erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Deze pagina’s, de inhoud en infrastructuur ervan, en de online jachthaven/ligplaatsreserveringsservice van de website (de ‘service’) zijn eigendom van, worden beheerd en u aangeboden door Jachthaven.nl B.V. (‘Jachthaven.nl‘ ‘Marina Services”, ‘wij’, ‘we’ of ‘onze’) en worden alleen aangeboden voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op onderstaande voorwaarden.

 

Reikwijdte van onze service

Via deze website bieden wij (Jachthaven.nl BV en haar geaffilieerde (distributie)partners) een online platform aan waarop alle soorten tijdelijke jachthaven/ligplaats (bijvoorbeeld jachthavens, gezamenlijk de "jachthaven/ligplaats(s)") kunnen adverteren om hun plaatsen voor reservering aan te bieden en waar bezoekers van de website dergelijke reserveringen kunnen maken.

Als u een reservering maakt via jachthaven.nl, dan gaat u een (contractueel bindende) relatie aan met de jachthavens bij wie u reserveert. Wij zullen vanaf het moment dat u uw reservering heeft gemaakt uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen u en de jachthavens; wij zullen de gegevens van uw reservering naar de betreffende jachthavens sturen en wij sturen u een bevestigingsmail voor en ten behoeve van de jachthavens.

De informatie die wij vrijgeven bij het verstrekken van onze diensten is gebaseerd op de informatie die de jachthavens ons verschaffen. De jachthavens krijgen daarom toegang tot een extranet en zij zijn geheel verantwoordelijk voor het updaten van alle tarieven, beschikbaarheid en andere informatie die op onze website wordt getoond.

Wij besteden veel aandacht en zorg aan het aanbieden van onze diensten, maar wij zullen de informatie niet verifiëren en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook (inclusief in het oog springende en typografische fouten), welke onderbreking dan ook (of deze nu door (tijdelijke en/of gedeeltelijke) defecten, herstelwerkzaamheden, opwaardering, onderhoud van onze website of iets anders optreedt), inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het ontbreken van informatie.

Elke jachthaven is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de (beschrijvende) informatie (inclusief tarieven en beschikbaarheid) die op onze website wordt getoond.

Onze website is geen (en dient ook niet te worden beschouwd als een) aanbeveling of een goedkeuring van de kwaliteit, het serviceniveau, de classificatie of het aantal sterren van enige jachthaven/ligplaats die beschikbaar wordt gesteld. Onze diensten worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is daarom niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, software, producten of diensten dan ook die op onze website worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten (e.g. spider, scrape), te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden.

 

Tarieven

De tarieven op onze website zijn zeer concurrerend. Alle tarieven op de website van jachthaven.nl gelden per ligplaats voor uw gehele verblijf en worden getoond inclusief btw en alle andere belastingen (behoudens wijziging van dergelijke belastingen), behalve als dit anders staat vermeld op de website of in de bevestigingsmail. Soms zijn er via onze website goedkopere tarieven beschikbaar voor een specifiek verblijf bij een jachthaven/ligplaats. Er kunnen echter speciale voorwaarden en beperkingen gelden bij deze door de jachthaven/ligplaats beschikbaar gestelde prijzen, bijvoorbeeld met betrekking tot annulering en restitutie. Gelieve de plaats- en prijsinformatie aandachtig door te nemen voor dergelijke voorwaarden voordat u een reservering maakt. Overduidelijke vergissingen en (druk)fouten zijn niet bindend. Alle speciale aanbiedingen en promoties zijn als zodanig aangegeven.

 

Gratis

Onze service is voor passanten gratis. In tegenstelling tot veel andere partijen, zullen wij u niets in rekening brengen voor onze service of extra (reserverings)toeslagen aan de jachthaven/ligplaatsprijs toevoegen. Het enige wat wij u vragen is om tijdig en adequaat te reageren naar de havens die de moeite nemen u een prijsopgave te doen. U wordt daaraan herrinnert via E-mail en SMS.  

Vaste ligplaatsen en winetrstalling

Gebruikers van Jachthaven.nl kunnen via de website vaste ligplaatsen en winterstalling aanvragen. Wanneer wij een jachthaven een lead leveren, rekenen wij hiervoor 10% van de omzet met een minimum van 70 EURO per factuur aan de jachthaven in het geval het een jaar-ligplaats betreft en 35 EURO in het geval van een seizoensligplaats of winterstalling. De lead komt tot stand wanneer wij (Jachthaven.nl) een match gevonden hebben tussen de vraag van de klant (een ligplaats) en het aanbod van de jachthaven en wij de klant hebben kunnen attenderen op een specifieke ligplaats in een specifieke jachthaven. Er hoeft pas betaald te worden door de jachthaven, wanneer de klant daadwerkelijk de intentie kenbaar heeft gemaakt om een een overeenkomst met de desbetreffende jachthaven aan te gaan. 

Creditcard of betalen via uw bank

Bepaalde jachthaven/ligplaatsverstrekkers bieden de mogelijkheid, indien van toepassing en indien beschikbaar, om reserveringen (gedeeltelijk of geheel, zoals vereist in de betalingsvoorwaarden van de jachthaven/ligplaats) tijdens het boekingsproces rechtstreeks aan de jachthaven/ligplaatsverstrekker te betalen, door middel van een veilige online betaling (voor zover dit wordt ondersteund door uw bank). De betaling wordt veilig verwerkt door een derde partij, en wordt rechtstreeks van uw credit-/debitcard of bankrekening naar de rekening van de jachthaven/ligplaatsverstrekker overgemaakt. Houdt u er rekening mee dat bij sommige (niet-restitueerbare) tarieven of speciale aanbiedingen de mogelijkheid bestaat dat de jachthavens vooruitbetaling verlangt middels een elektronische bankoverschrijving (indien beschikbaar) of per creditcard, en dat daarom op het moment van reserveren en bevestiging uw creditcard gepreautoriseerd wordt of dat er kosten in rekening worden gebracht (soms zonder mogelijkheid tot restitutie).

Gelieve voordat u reserveert de ligplaatsinformatie aandachtig door te lezen voor dergelijke voorwaarden. Bij creditcardfraude of niet-geautoriseerd gebruik van uw creditcard door een derde partij dragen de meeste banken en creditcardorganisaties het risico en zullen zij alle kosten dekken die door een dergelijk(e) fraude of misbruik optreden, en hier wordt soms eigen risico voor in rekening gebracht (meestal EUR 50 of het equivalent in uw lokale valuta).

 

Annuleren

Klachtenregeling Indien u wilt annuleren kunt u uw verzoek richten aan sales@jachthaven.nl. Annulering tot 24 uur voor inchecktijd is kosteloos mogelijk. Bij annuleringen korter dan 24 uur vooraf wordt de helft van het liggeld aan annuleringskosten in rekening gebracht. Mocht u door aantoonbare externe omstandigheden, zoals weersomstandigheden of anderszins, uw reservering willen annuleren, dan zullen wij u het volledige bedrag retourneren minus transactiekosten en een vergoeding van 5 euro voor de betreffende jachthaven. 

Klachten met betrekking tot uw ligplaats kunt u richten aan Jachthaven.nl. Jachthaven zal uw klacht binnen drie werkdagen voorleggen aan de haven en met u in overleg treden over oplossing van de klacht. 7. Verdere correspondentie Met het afronden van een reservering stemt u ermee in dat u (i) een e-mail toegezonden kunt krijgen kort voor uw aankomstdatum, met informatie over uw bestemming alsook bepaalde informatie en aanbiedingen (inclusief aanbiedingen van derden als u zich actief heeft aangemeld voor deze informatie) die relevant zijn voor uw reservering en uw bestemming, en (ii) een e-mail toegezonden kunt krijgen kort na uw verblijf in de jachthaven/ligplaats waarin u wordt uitgenodigd om het formulier voor gastenbeoordelingen in te vullen.

 

Sortering en gastenbeoordelingen

De standaardinstelling van de sortering van de jachthaven/ligplaats op onze website is 'Aanbevolen' (of iets van gelijke strekking) (de "Standaardsortering"). Voor uw gemak bieden wij ook andere manieren aan om de jachthaven/ligplaats te sorteren.

De Standaardsortering komt tot stand via een volledig geautomatiseerd sorteringssysteem (algoritme) en is gebaseerd op meerdere criteria. Het ingevulde gastenformulier kan (a) worden geüpload naar de pagina van de betreffende jachthaven/ligplaats op onze website met als enig doel om (toekomstige) klanten op de hoogte te stellen van uw mening over het serviceniveau en de kwaliteit van de jachthaven/ligplaats, en kan (b) door Jachthaven.nl naar eigen inzicht (geheel of gedeeltelijk) worden gebruikt (bv. voor marketing, reclame of verbetering van onze service) op onze website of soortgelijke platforms voor sociale media, nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen, apps of andere kanalen die eigendom zijn van, aangeboden worden door, gebruikt worden door of beheerd worden door jachthaven.nl.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht beoordelingen te wijzigen, af te wijzen of te verwijderen. Het gastenbeoordelingsformulier dient te worden beschouwd als een vragenlijst en er worden geen verdere (commerciële) aanbiedingen, uitnodigingen of speciale premies aangeboden.

 

Disclaimer

Wij of welke van onze directeuren, bestuurders, werknemers, dochterondernemingen, geaffilieerde bedrijven, distributeurs, geaffilieerde distributiepartners, licentiehouders, tussenpersonen of anderen dan ook die betrokken zijn bij het creëren, sponsoren, promoten of anderzijds beschikbaar maken van de website en zijn inhoud zullen in de hoogst toegelaten mate volgens de wet echter niet aansprakelijk zijn voor (i) welke schadevergoeding met een punitief karakter, speciale, indirecte of resulterende verliezen of schade, verlies van productie, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies of schade van goodwill of reputatie, verlies van claim dan ook, voor (ii) welke onnauwkeurigheid met betrekking tot de (beschrijvende) informatie dan ook (inclusief prijzen, beschikbaarheid en kwalificatie) van de jachthaven/ligplaats die via onze website beschikbaar zijn, voor (iii) de diensten of de producten die de jachthavens aanbiedt, voor (iv) welke (directe of indirecte, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen of gemaakte kosten dan ook die door u geleden of betaald zijn, of deze nu voortkomen uit (legale) activiteiten, het gevolg zijn van, voortkomen uit of verbonden zijn met het gebruik, het onvermogen tot gebruik van of vertraging van onze website, of voor (v) welk(e) (persoonlijk) letsel, dood, materiële schade of andere (direct, indirect, speciale, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen, of kosten dan ook die door u zijn opgelopen of betaald of dit nu komt door (legale) activiteiten, fouten, overtredingen, (grove) nalatigheid, opzettelijk wangedrag, weglatingen, wanprestatie, verkeerde weergave, onrechtmatige daad of strikte aansprakelijkheid door of (geheel of gedeeltelijk) toe te schrijven aan de jachthavens (de medewerkers, directeurs, managers, agenten, vertegenwoordigers of geaffilieerde bedrijven), inclusief welke (gedeeltelijke) annulering, overboeking, staking, force majeure of welke andere gebeurtenis dan ook die buiten onze macht valt.

U gaat er mee akkoord dat de jachthaven/ligplaats te alle tijden verantwoordelijk is voor de afdracht, verzameling, inhouding en betaling van de toepasbare belastingen over de totale ligplaatsprijs aan de relevante belastingautoriteiten, ongeacht of de jachthaven/ligplaats waar u verblijft kostenli in rekening brengt (of kosten in rekening heeft gebracht) voor uw ligplaats, of dat wij diegenen zijn die de betaling van de ligplaatsprijs faciliteren.

Jachthaven.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het afdragen, verzamelen, inhouden of betalen van toepasbare belastingen over de ligplaatsprijs aan de relevante belastingautoriteiten.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De software die benodigd is voor onze diensten, beschikbaar is op onze, of gebruikt wordt door onze website en het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten) van de content en de informatie en het materiaal op onze website is, mits anders vermeld, het eigendom van jachthaven.nl., de leveranciers en de providers.

Jachthaven.nl behoudt het exclusieve eigendom op alle rechten, namen en belangen in en op (alle intellectuele eigendomsrechten van) (de ‘look and feel’ (inclusief infrastructuur) van) de website waarop de dienst beschikbaar wordt gesteld (waaronder de beoordelingen van gasten en vertaalde teksten) en u heeft geen toestemming tot het kopiëren, scrapen, (hyper-/deep)linken, publiceren, promoten, verhandelen, integreren, gebruiken, combineren of de inhoud (inclusief eventuele vertalingen daarvan en de beoordelingen van gasten) of ons merk anderszins te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. In de mate dat u (geheel of gedeeltelijk) onze (vertaalde) inhoud (inclusief beoordelingen van gasten) zou gebruiken of combineren, of welke intellectuele eigendomsrechten dan ook op de website of (vertaald) inhoud of gastbeoordelingen zou bezitten, wijst u toe, draagt u over en stelt u hierbij in al zulke intellectuele eigendomsrechten aan jachthaven.nl. Elk onwettig gebruik of enig van de hiervoor genoemd(e) acties of gedrag vormen een zware inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en databankrechten).

 

Diversen

Deze algemene voorwaarden en de levering van onze diensten zijn in de hoogst toegelaten mate volgens de wet opgesteld volgens en vallen onder het Nederlands recht en elk geschil dat uit deze algemene voorwaarden en onze diensten voortkomt, valt exclusief onder de bevoegde rechtbanken in Amsterdam, Nederland. In het geval dat welke bepaling van deze voorwaarden dan ook ongeldig of ontbonden is of wordt, zult u gebonden blijven aan alle andere bepalingen van de voorwaarden. In een dergelijk geval worden de ongeldige dan wel ontbonden bepalingen vervangen door bepalingen die bindend zijn en die zoveel mogelijk hetzelfde zijn als de voorheen geldende bepaling die ongeldig/ontbonden is.

 

Over jachthaven.nl en de ondersteunende ondernemingen

De online jachthaven/ligplaats-reserveringsdienst wordt verzorgd door Jachthaven.nl, een handelsnaam van Jachthaven.nl BV wat een besloten vennootschap is die onder de Nederlandse wetgeving valt en haar hoofdkantoor heeft op de kingsfordweg 151 te Amsterdam.

Het bedrijf is geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 60488034. Ons BTW-nummer is NL853932384.B01 Marina services heeft haar hoofdkantoor in Amsterdam en wordt ondersteund door verschillende verbonden groepsbedrijven (de "ondersteunende ondernemingen"). De ondersteunende ondernemingen spelen slechts een ondersteunende rol voor, en ten voordele van, jachthaven.nl.

Een aantal toegewezen ondersteunende ondernemingen verzorgen beperkte klantenservicediensten (alleen per telefoon). De ondersteunende ondernemingen hebben geen website (en kunnen op geen enkele manier de website beheren, onderhouden of hosten).

De ondersteunende ondernemingen hebben niet de macht of autorisatie om de dienst te verzorgen, om namens jachthaven.nl te handelen of een contract te tekenen als jachthaven.nl of namens jachthaven.nl.

U heeft geen (legale of contractuele) relatie met de ondersteunende ondernemingen. De ondersteunende ondernemingen handelen niet als jachthaven.nl, en hebben geen toestemming om in enkele vorm als dienstverlener van jachthaven.nl te handelen.

Jachthaven.nl accepteert geen andere woonplaats op geen enkele andere plek, locatie of kantoor in de wereld (ook niet het kantoor van de ondersteunende ondernemingen) dan het geregistreerde kantoor in Amsterdam. 13. Abonnementen, duur en opzegging. Alle pakketten die jachthaven.nl aanbiedt aan exploitanten zijn overeenkomsten met een looptijd van 5 jaar die ten minste één maand voor het verstrijken van de looptijd dienen te worden opgezegd. Anders wordt de overeenkomst automatisch telkens voor de duur van één jaar met kennisgeving verlengd.

Opzegging geschiedt middels een schriftelijke opzegging gericht aan het genoemde adres. Van de opzegging wordt een bevestiging gestuurd. Abonnementsgelden worden per kwartaal gefactureerd.

 

Uitbetalingsregeling

Jachthaven.nl stelt maandelijks binnen 10 werkdagen na het verstrijken van de maand een uitbetalingsoverzicht op voor de exploitant. Op dit uitbetalingsoverzicht maakt jachthaven.nl inzichtelijk welke boekingen en welke bedragen zullen worden uitbetaald.

Jachthaven.nl maakt binnen 10 werkdagen na afloop van de maand het uitbetalingsbedrag over aan de exploitant.

Jachthaven.nl brengt indien van toepassing, voorafgaand aan uitbetaling een bemiddelingsfee of boekingsfee en het abonnementsbedrag van over de totaal gerealiseerde omzet in die periode in mindering op het uitbetalingsbedrag.

Uitbetalingen worden verricht op de in het profiel vermeldde bankrekening.

Exploitant is verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste bankrekeningnummer.

 

 

Algemene Voorwaarden (AV) voor het gebruik van privé ligplaatsen op het online platform Jachthaven.nl

(Laatst bijgewerkte versie)

 

Reikwijdte, wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

 

 1. De volgende Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op het gebruik van Privé ligplaatsen (ook: ‘platform’). Dit is een dienst van Jachthaven.nl ('Jachthaven.nl' of 'wij').
 2. 'Gebruikers’ zoals gedefinieerd in deze Algemene Voorwaarden zijn natuurlijke en wettelijke personen, die zich hebben geregistreerd en waarvan de registratie bevestigd is door Jachthaven.nl.
 3. Jachthaven.nl stelt het platform beschikbaar voor gebruik, in het bijzonder het gebruik van de database, enkel en alleen gebaseerd op deze Algemene Voorwaarden.
 4. Met het registreren voor, of het gebruik maken van onze diensten, stemt de gebruiker in met de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden
 5. Jachthaven.nl behoudt zich het recht de Algemene Voorwaarden in de toekomst te wijzigen als een wijziging om economische of wettelijke gronden noodzakelijk is. De wijzigingen zijn pas van kracht voor de overeenkomst als de gebruiker met deze wijzigingen heeft ingestemd. Het is voor dit doel voldoende dat Jachthaven.nl een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden naar het emailadres stuurt dat de gebruiker heeft opgegeven voor informatie doeleinden. Als de gebruiker deze wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet binnen één week aanvecht, zal dit als toestemming worden gezien.
 6. Tegenstrijdige algemene voorwaarden voor de gebruiker zijn niet van kracht zelfs als Jachthaven.nl ze niet tegenspreekt.

 

Verdiensten van Jachthaven.nl, verdiensten van de aanbieder

 1.  Het is een online platform waarop de gebruikers hun steiger, boei of andere ligplaatsen ('ligplaats') kunnen aanbieden en huren.
 2.  Met privé ligplaatsen biedt Jachthaven.nl een platform waarop gebruikers met elkaar kunnen communiceren en overeenkomsten met elkaar kunnen sluiten. Jachthaven.nl biedt zelf geen enkele ligplaats aan; het handelt slechts als bemiddelaar voor het sluiten van de overeenkomst tussen de gebruikers.
 3.  Huurovereenkomsten komen uitsluitend tot stand tussen de aanbiedende gebruiker ('aanbieder') en de hurende gebruiker ('huurder'). Jachthaven.nl is zelf geen partij in de overeenkomst gesloten tussen de gebruikers op de website. Echter, Jachthaven.nl is bevoegd om als vertegenwoordiger van de aanbieder te handelen en heeft de bevoegdheid om namens de aanbieder overeenkomsten te sluiten. Echter, de aanbieder en huurder zijn zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de contractuele verplichtingen. In geval van verzuim van contractuele verplichtingen, dient dit door de gebruikers onderhandeld te worden. Jachthaven.nl behoudt en overlegt voor dit doeleinde de contactgegevens van beide partijen.
 4.  Jachthaven.nl doet geen onderzoek naar de rechtmatigheid, juistheid of volledigheid van het aanbod gepubliceerd op het platform of van de gebruikersinformatie, en deze zijn geen vertegenwoordiging van de visie van Jachthaven.nl. Jachthaven.nl is niet verantwoordelijke voor aanbod of informatie van derden.
 5.  Aanbieders kunnen voor de ligplaats die zij verhuren eigen algemene voorwaarden hanteren, zolang deze de Algemene Voorwaarden van Jachthaven.nl niet aantasten.
 6.  Enkel en alleen de verhuurders en huurders zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het huurcontract van de ligplaats aan de daarop van toepassing zijnde Wet Registratie, totstandkoming van de gebruiksovereenkomst en wettelijke verklaringen.
 7.  Voor het gebruik van het aanbod van privé ligplaatsen op Jachthaven.nl is een registratie van de gebruiker vereist. Registreren is kosteloos en vereist dat de gebruiker akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Jachthaven.nl. De gebruikersovereenkomst tussen Jachthaven.nl en de gebruiker komt tot stand zodra een bevestigingsemail van de registratie op het door de gebruiker aangeleverde email-adres ontvangen is. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op het afsluiten van een dergelijke gebruikersovereenkomst.
 8.  Registratie is alleen toegestaan aan natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen met onbeperkte handelingsbekwaamheid. De registratie van een rechtspersoon of vennootschap kan alleen worden uitgevoerd door een gemachtigde natuurlijke persoon die met naam moet worden genoemd. Bij de registratie kunnen alleen individuen worden vermeld als de eigenaar van de gebruikersaccount (d.w.z. geen echtparen of gezinnen).
 9.  Bij de registratie is de gebruiker verplicht om juiste, actuele en volledige informatie te verstrekken zoals vereist op het registratieformulier, in het bijzonder voor- en achternaam, huidig adres (een postbus wordt niet aanvaard), een geldig e-mailadres en, indien van toepassing, de naam van het bedrijf en een gevolmachtigde vertegenwoordiger. De gegevens moeten te allen tijde actueel en juist zijn. Meerdere registraties onder verschillende namen van leden zijn verboden. Bij de registratie kiest de gebruiker een gebruikers-ID en een wachtwoord. De gebruikersnaam mag geen inbreuk plegen op de namen, handelsmerken of rechten van derden of in strijd zijn met de goede zeden. Na registratie ontvangt de gebruiker een wachtwoord en naam die zijn toegewezen aan zijn leden-account.
 10.  De gebruiker kan wettelijke verklaringen op het door hem opgegeven emailadres ontvangen.
 11.  Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, stemt de gebruiker in met het ontvangen van nieuwsbrieven en soortgelijke informatie per e-mail. De gebruiker kan zijn of haar toestemming te allen tijde terugtrekken zonder enige bijkomende kosten.

 

Verplichtingen van de gebruiker: gebruikersaccount, systeemintegriteit

 1. Enkel en alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor alle inhoud die hij op het platform plaatst. Hij verplicht zich in zijn relatie tot Jachthaven.nl om geen wederrechtelijke inhoud op het platform te plaatsen en het weerhouden van wederrechtelijke handelingen.
 2. De gebruikers dient ervoor te zorgen dat de door hem aangeboden ligplaats juist en volledig omschreven is. Hij moet ten minste de informatie verstrekken die door de Jachthaven.nl velden gevraagd worden, zodat de ligplaats en het aanbod voldoende accuraat beschreven zijn. Bovendien staat de gebruiker vrij verdere voorwaarden benoemen, zoals de hoogte van een borg, annuleringskosten, etc. De verschillende annuleringsvoorwaarden waar overeenkomst over bereikt kan worden, staan vermeld onder ‘annuleringsvoorwaarden’. De gebruiker is verplicht om actuele en accurate informatie bij zijn ledenaccount te verstrekken en in het geval van een wijziging deze onmiddellijk uit te voeren. Een gebruikersaccount is niet overdraagbaar en niet overerfelijk.
 3. De gebruiker is verplicht zijn ledenaccount alleen zelf te gebruiken en zijn wachtwoord geheim te houden.
 4. De gebruiker is aansprakelijk voor Jachthaven.nl voor alle handelingen uitgevoerd bij het gebruik van zijn ledenaccount, tenzij de gebruiker niet verantwoordelijk is voor de misbruik van zijn ledenaccount.
 5. Zodra de gebruiker er zich van bewust is dat derden toegang hebben tot zijn gegevens, of op enige andere manier toegang tot zijn ledenaccount hebben verschaft, dient hij dit Jachthaven.nl onmiddellijk te melden. Jachthaven.nl is bevoegd om dan de ledenaccount te blokkeren totdat de situatie is opgehelderd.
 6. Iedere gebruiker dient zelfstandig de identiteit van de desbetreffende contractpartner te controleren. Jachthaven.nl aanvaard geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de contactgegevens van de gebruiker die op het platform vermeld zijn.
 7. De gebruiker is verplicht zijn systemen en programma’s die in verbinding zijn met het gebruik van het aanbod van Jachthaven.nl zo in te stellen, dat noch de veiligheid, noch de integriteit of de beschikbaarheid van de door Jachthaven.nl voor hun diensten gebruikte systemen worden beïnvloed. Gebruikers mogen de door Jachthaven.nl gegenereerde content niet blokkeren, herschrijven, wijzigen of op enigerlei wijze de diensten van Jachthaven.nl hinderen. Jachthaven.nl is bevoegd de noodzakelijke maatregelen te treffen die nodig zijn om de systeemintegriteit van de Jachthaven.nl-systemen of van derden te waarborgen.
 8. Gebruikers mogen adressen, contactgegevens en e-mailadressen, die zij hebben verkregen door het gebruik van de site, voor geen enkel ander doel gebruiken dan voor de contractuele communicatie. Het is in het bijzonder verboden om deze gegevens aan onbevoegden te geven of om te gebruiken voor het versturen van reclame, tenzij de gebruiker in kwestie dit vooraf uitdrukkelijk heeft toegestaan.
 9. De gebruiker mag in geen enkel geval massaberichten welke een zelfde inhoud hebben via het platform versturen. Iedere vorm van spam of vergelijkbare hinderlijke handelingen richting andere gebruikers of derden is verboden.
 10. Iedere gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van enige informatie die op de website gezien kan worden en door Jachthaven.nl worden opgeslagen op een van Jachthaven.nl onafhankelijk opslagmedium , en welke vereist zijn voor doeleinde die betrekking hebben op behoud van bewijs, boekhouding, etc.
 11. In het geval van overtreding van de Algemene Voorwaarden door een gebruiker, is Jachthaven.nl bevoegd haar virtuele huishoud-rechten uit te voeren. Jachthaven.nl kan de betreffende gebruiker het gebruikt van haar diensten ontzeggen, de inhoud die hij gebruikt verwijderen of andere maatregelen nemen. Jachthaven.nl zal gerechtelijke stappen ondernemen om haar legitieme rechten op verzuim en schadevergoeding uit te oefenen.

 

Omgang met inhoud en rechten

 

 1.  Binnen het bereik van het platform kunnen aanbieders een variëteit aan media plaatsen om hun aanbod aantrekkelijker te maken voor potentiële huurders. Bepaalde regels moeten in acht genomen worden om ervan verzekerd te zijn dat de openbaar gemaakte media op een legale manier zijn aangeschaft zodat de aansprakelijkheid niet bij de gebruiker noch bij Jachthaven.nl ligt.
 2. Jachthaven.nl slaat de multimedia (afbeeldingen, tekst, etc.), openbaar gemaakt door haar gebruikers, op of voorziet enkel in de benodigde geheugenruimte om toegang te verlenen tot deze media. Claims van derden worden verhaald op de gebruiker aangezien de verantwoording voor het openbaar maken van de multimedia enkel bij hen ligt. Deze bepaling is voornamelijk van toepassing op de kosten van gerechtelijke vervolging en rechtsbijstand.
 3.  De gebruiker verzekerd dat de openbaar gemaakte media zowel voldoet aan de geldende regels en wettelijke bepalingen als aan de algemene norm wat betreft beleefdheid. Daarnaast zorgt de gebruiker ervoor dat de openbaar gemaakte media de rechten van derden (merkrechten, persoonsrechten, auteursrechten, datarechten, etc.) niet overtreedt. De gebruiker maakt geen inhoud openbaar die van pornografische, gewelddadige of racistische aard is.
 4. Met het openbaar maken van multimedia verschaft de gebruiker aan Jachthaven.nl het recht om de inhoud zonder kosten, ongelimiteerd en op elke gewenste locatie te gebruiken. In het bijzonder omvatten deze gebruikersrechten het recht om de multimedia-inhoud publiekelijk toegankelijk te maken voor offline doeleinden, in geprinte of electronische vorm, bij een vaste of draadloze connectie op elk gewenst multimedia systeem (smartphones, tablets etc.).
 5.  De inhoud aangeboden via Jachthaven.nl is beschermd door auteursrechten. Het platform wordt over het algemeen betreden en benut door een individu die een web browser gebruikt. Het gebruik van technologieën zoals web spiders, crawlers of vergelijkbare programma’s met het doel om de website niet alleen in kaart te brengen (indexing) van de inhoud maar ook massa toegang tot het platform verlenen en de inhoud opslaan is verboden. Dit geldt ook voor technologieen die screen scraping en andere services van derden bedienen.
 6. Wanneer deze bepalingen en de richtlijnen van deze Algemene Voorwaarden geschonden worden, heeft Jachthaven.nl het recht om inhoud te weigeren, om inhoud direct te verwijderen en te blokkeren en de links die naar de inhoud wijzen direct verwijderen. In deze gevallen heeft de gebruiker geen recht op herstel van zijn geplaatste inhoud op het internet platform en geen recht op het vrijgeven van zijn verwijderde gebruikersprofiel.

 

Beschikbaarheid en wijziging van de website

 

 1. De gebruiker heeft geen recht op het permanente gebruik van het platform. In het bijzonder is Jachthaven.nl niet verplicht de beschikbaarheid tot het platform te garanderen. Echter, Jachthaven.nl richt al haar pijlen op de functionaliteit en beschikbaarheid van haar platform om storingen tegen te gaan en haar gebruikers zo goed mogelijk te blijven bedienen.
 2. Jachthaven.nl kan de toegang tijdelijk blokkeren wanneer noodzakelijk in zake van veiligheid, integriteit, limiet aan capaciteit of technische maatregelen (onderhoud). Jachthaven.nl neemt in het bijzonder de belangen van haar gebruikers in acht door hen voortijdig op de hoogte te stellen.

 

Aansprakelijkheid voor sites van derden

 1.  Verschillende pagina’s van het platform bevatten links naar andere internet pagina’s onderhouden bij derden, met een voor Jachthaven.nl onbekende inhoud. Jachthaven.nl verschaft enkel toegang tot deze pagina’s en is niet aansprakelijk voor de inhoud hiervan. De links naar internet pagina’s van derden fungeren veelal ter navigatie. Jachthaven.nl moedigt de bezoekersaantallen van deze internet pagina’s niet aan en neemt liever afstand van de inhoud van alle internet pagina’s waarnaar haar platform verwijst.
 2.  Enkel de eigenaars van de internet pagina’s waarnaar Jachthaven.nl verwijst zijn verantwoordelijk voor zowel hun inhoud als de waren of services die zij aanbieden.

 

Boekingsproces, betalingen, factureren

 1. Annuleringen worden beschouwd als terugtrekkingen voor de geplande check-in. Er kan worden gekozen voor een van de gegeven mogelijkheden zoals genoteerd in de Annuleringsvoorwaarden. Indien als gevolg hiervan terugbetalingen nodig zijn, zullen deze verstrekt worden door Jachthaven.nl aan de gebruiker gebruikmakend van hetzelfde door hem gekozen kanaal.

 

 1. De aanbieder moet verzekeren dat:

 

 1. De betalingsprocessen nemen plaats onder de volgende condities:
 1. De overeenkomst treedt in werking door het tonen van de totale prijs aan het einde van het betalingsmenu. Dit bedrag omvat de huur en de servicekosten, die een administratie component en een eigendom-locatie component bevatten, bepaald door de huur. Nadat de boeking is gemaakt, meld Jachthaven.nl de gebruikers hiervan de inhoud en totale prijs.
 2. Jachthaven.nl heeft het recht haar servicekosten op elk gewenst moment aan te passen. Dit geldt niet voor overeenkomsten die reeds gesloten zijn. De aanbieder wordt tijdig via de mail op de hoogte gebracht van de servicekosten in de vorm van het boekingsoverzicht.
 3. De huurder is verplicht de totale prijs getoond in de boeking te betalen. Dit is mogelijk via verschillende betalingsopties aangeboden in het betalingsmenu. Jachthaven.nl ontvangt het geld van de huurder namens de aanbieder en houdt het vast voor de aanbieder. Als de incasso niet succesvol is moet huurder eventuele extra kosten terugbetalen. Dit geldt niet wanneer de huurder niet verantwoordelijk is voor de onsuccesvolle betaling.
 4. Ter afsluiting van het boekingsproces vraagt de huurder aan Jachthaven.nl het geld over te maken aan de aanbieder. Jachthaven.nl stort het geld maandelijks op de rekening van de verhuurder. Als het gebruik van de ligplaats niet via een contract gesloten is, kan de huurder deze verplichting vanuit Jachthaven.nl verwerpen. Instructies aan Jachthaven.nl moeten meteen gecommuniceerd worden via het contactformulier.
 5. De aanbieder zal zijn verplichting van het betalen van de servicekosten van Jachthaven.nl nakomen doordat Jachthaven.nl dit geld overmaakt van het account naar een eigen account zodat de gebruiker geen eigen betalingen meer hoeft te maken.
 6. De aanbieder dient de factuur aan de huurder te openbaren, wanneer laatsgenoemde daar om vraagt. Jachthaven.nl geeft de aanbieder een factuur, al zal dit zonder omzetbelasting of vergelijkbare indirecte belastingen zijn in overeenstemming met fiscale bepalingen, tenzij expliciet in deze regelingen anders vermeld is.
 7. Tenzij anders aan Jachthaven.nl gemeld is, wordt het betwistbaar aangenomen dat de aanbieder op een zakelijk vermogende manier handelt en zich van zijn resulterende (omzet)belastingplichten bewust is en deze overeenkomstig nakomt. Jachthaven.nl is bevoegd overeenkomstig bewijs van de zakelijke capaciteiten van de aanbieder op te vragen.
 8. De aanbieder behoudt het recht om extra kosten in rekening te brengen die gebaseerd zijn op gebruik en verbruik.De aanbieder dient de huurder te adviseren dat hij een standaardrecht heeft om deze kosten te rekening voordat de overeenkomst is gesloten. Deze kosten worden niet meegerekend in de berekening van de servicekosten. Dit geldt ook voor enige vorm van borg.
 9. Boekingvouchers die door Jachthaven.nl zijn uitgegeven kunnen door huurders gebruikt worden om binnen een bepaalde periode een boeking te maken. De huurder ontvangt geen betaling.
 10. Het is gebruikers verboden de bovengenoemde boekings- en betalingsprocessen van Jachthaven.nl te omzeilen en de administratiekosten in het bijzonder.

Waarborgsom

 1. De aanbieder kan er voor kiezen een waarborgsom (‘borg’) in haar bod op te nemen. Als een aanbieder een betaling van de borg eist van de huurder op de dag van de check-in, dan is het verplicht de relevante gegevens, bestaande uit de hoogte van de borg en de betaalmethode in het bod te vermelden. De hoogte van de borg moet zijn vastgesteld voor het tijdstip van boeken en verder dient het duidelijke te zijn wanneer het bedrag betaald moet worden (bijv. drie maanden voor het inchecken, in contanten tijdens het inchecken. De informatie dient te worden vermeld met gebruik making van de door Jachthaven.nl geboden diensten, zodat deze toegevoegde vereiste binnen het bod zichtbaar is op de website van Jachthaven.nl.

 

 1. Als een aanbieder de eerder genoemde informatie op het moment van boeken niet heeft geboden, maar dringt er daarentegen op aan dat hij de borg na het verblijf van de huurder ontvangt en de huurder gaat hier niet mee akkoord, dan zal dit worden herkent als het niet nakomen van afspraken door de aanbieder toepasbaar binnen het overeengekomen contract. Jachthaven.nl behoudt daarom de rechten om de boeking te annuleren en de verhuurder annuleringskosten in rekening te brengen.

 

 

 1. Jachthaven.nl is niet verantwoordelijk voor de administratie van de waarborgsom of de aanvaarding van de vordering op verzoek van de aanbieder en verwerpt daarmee enige vorm van verantwoordelijkheid van dit.

Beoordelingssysteem

 1. Na de afronding van de overeenkomst tussen huurder en verhuurder stelt Jachthaven.nl de gebruikers in staat om elkaar te evalueren. De website stelt gebruikers in staat om elkaar na het uitvoeren van de overeenkomst het huren van een ligplaats te evalueren. De evaluaties moeten een zinvol register over de betrouwbaarheid van gebruikers bieden. De evaluaties worden vooraf niet door Jachthaven.nl beoordeeld.
 2. De gebruiker is verplicht om alleen waarheidsgetrouwe uitspraken te doen in zijn evaluatie en zich te houden aan de overeenkomende wettelijke bepalingen. De beoordelingen van gebruikers mogen geen rechten van derden schenden of inbreuk maken op persoonlijkheidsrechten. Ze moeten objectief zijn en mogen geen lasterlijke vorm van kritiek bevatten.
 3. Elk gebruik van het evaluatiesysteem dat in strijd is met het doel van het evaluatiesysteem is verboden. Het is gebruikers uitdrukkelijk verboden om evaluaties over zichzelf te schrijven of te zorgen dat derden omstandigheden in de evaluaties opnemen die geen verband houden met de afwikkeling van de onderliggende overeenkomsten, of evaluaties te gebruiken voor een ander doel dan de handel op de website.
 4. Jachthaven.nl komt niet zonder geldende reden tussen beide in het evaluatiesysteem. Evaluaties worden door Jachthaven.nl noch gewijzigd noch verwijderd. Evaluaties kunnen niet worden gewijzigd nadat ze zijn gepost tenzij Jachthaven.nl wettelijk verplicht wordt in te grijpen. Beoordelingen kunnen niet worden aangepast nadat zij geplaatst zijn. Ze worden permanent opgeslagen in het beoordelingsprofiel van een gebruiker en kunnen door alle gebruikers worden bekeken. Jachthaven.nl is bevoegd om opmerkingen aan een beoordeling toe te voegen als dit nuttig is voor verduidelijking en het beter begrijpen van de desbetreffende beoordeling.
 5. Het enige geval waarin Jachthaven.nl een beoordeling in plaats van een gebruiker zal plaatsen is als de Host een boeking heeft geannuleerd. In dat geval zal een geautomatiseerde één-ster beoordeling aan de advertentie worden toegevoegd.Indien er door een gebruiker misbruik wordt gemaakt van de evaluaties, dan heeft Jachthaven.nl het uitzonderlijke recht om de evaluatie te verwijderen en maatregelen te treffen. Dit geldt in het bijzonder indien:

 

 1. de evaluatie moet worden verwijderd als gevolg van een uitvoerbare rechterlijke beslissing tegen degenen die de evaluatie heeft geplaatst;
 2. de evaluatie vulgaire, obscene, racistische, voor minderjarigen niet toegestane of strafrechtelijk beledigende opmerkingen bevat;
 3. de evaluatie persoonlijke gegevens van een ander lid bevat, bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres;
 4. de evaluatie ontoelaatbare links of teksten bevat;
 5. indien een gebruiker per ongeluk een negatieve evaluatie voor een gebruiker heeft gepost, deze fout echter al heeft hersteld en dezelfde evaluatie aan de juiste gebruiker heeft toegewezen;
 6. de evaluatie is gedaan door een persoon die op het moment van de transactie of het plaatsen van de evaluatie niet gemachtigd was (zijnde minderjarig);
 7. de evaluatie van gebruikers is waarvan het ledenaccount binnen 90 dagen na registratie door Jachthaven.nl werd geblokkeerd. Bij ledenaccounts die geblokkeerd zijn, bijvoorbeeld als gevolg van niet-betaling of in situaties waarin de gebruikers de kans krijgen om het probleem op te lossen en het ledenaccount hersteld wordt, kan de evaluatie niet worden verwijderd.

 

 1. Als beide partijen hiermee instemmen, kunnen ze de geposte evaluatie online intrekken. De evaluatie wordt verwijderd en verschijnt niet in het evaluatieprofiel van de account. De opmerking wordt bewaard en uitgebreid met een verwijzing naar de intrekking.

Duur, beëindiging

 1.  De gebruiksovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten.
 2.  De gebruiker kan de gebruiksovereenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. Een schriftelijke kennisgeving van de opzegging aan Jachthaven.nl (bv. per brief, fax, e-mail) is voldoende. Reeds bestaande goedgekeurde of bemiddelde huurovereenkomsten van de gebruiker met andere gebruikers blijven onaangetast na de beëindiging van de overeenkomst. Hetzelfde geldt voor alle openstaande betalingen.
 3.  Jachthaven.nl kan op elke gewenste tijd de gebruiksovereenkomst beëindigen, hiervan brengt Jachthaven.nl de gebruiker minimaal 3 dagen van tevoren op de hoogte.
 4.  Dit beïnvloedt het recht tot blokkering, het recht tot beëindiging op gegronde redenen, evenals de individueel overeengekomen rechten tot beëindiging van de gebruiker niet. Er is sprake van gegronde redenen als:
  1. de gebruiker niet voldoet aan een belangrijke verplichting tot gehele of gedeeltelijke betaling, ondanks het verzenden van een herinnering waarin een passende termijn van betaling is gegeven.
  2. de gebruiker zijn verplichtingen volgens deze AV niet nakomt en, ondanks een aanmaning met een passende termijn geen corrigerende maatregelen treft. Een herinnering is niet nodig als geacht wordt dat dit nutteloos is, of als de overtreding zo ernstig is, of dat het voorzetten van de overeenkomst dermate beperkend is, dat dit voor Jachthaven.nl onredelijk is. Bovendien kan de ernst van de overtreding ook het gevolg zijn van het feit dat de gebruiker al een paar keer voor een vergelijkbare overtreding werd gewaarschuwd;
  3. de wet, een rechtbank of een instantie vereist dat het gebruik van de site niet langer in deze vorm aangeboden kan worden;
  4. Jachthaven.nl haar platform of haar werkzaamheden beëindigt;
  5. op de activa van de gebruiker insolventieprocedures werden geopend.

Maatregelen genomen in het geval het gedrag van de gebruiker de wet en/of de overeenkomst schendt

Als er voldoende aanwijzingen zijn dat een gebruiker opzettelijk wettelijke bepalingen, rechten van derden of de AV schendt, of indien Jachthaven.nl anderszins een gerechtvaardigd belang heeft, met name om leden te beschermen tegen frauduleuze activiteiten, kan Jachthaven.nl in afwachting van een voorwaardelijke opzegging één of meer van de volgende acties ondernemen:

a.     de gebruiker waarschuwen;

b.     de aanbiedingen en andere content van de gebruiker verwijderen;

c.     het gebruik van de website door de gebruiker beperken;

d.     de gebruiker tijdelijk of permanent uitsluiten (blokkeren) van de website

e.     de bestaande huurcontracten namens de verhuurder (Host) aanvechten en annuleren zonder de huidig geldende annuleringsvoorwaarden in acht te nemen en gebruikers’ aanbiedingen in naam van de verhuurder (Host) af te wijzen voordat het huurcontract gesloten is.

 1. Jachthaven.nl neemt de rechtmatige belangen van de gebruiker in kwestie in overweging bij de keuze van deze maatregelen.
 2. Huurovereenkomsten die reeds zijn gesloten tussen de gebruiker en andere gebruikers worden niet beïnvloed door het verwijderen van een aanbod. Indien een aanbod dat niet werd aanvaard door een gebruiker door Jachthaven.nl wordt verwijderd, wordt geen effectieve huurovereenkomst gesloten.
 3. Jachthaven.nl heeft het recht een gebruiker permanent uit te sluiten (blokkeren) van het gebruik van de website in elk van de volgende gevallen, waarbij rekening wordt gehouden met de legitieme belangen van de gebruiker. Jachthaven.nl heeft het recht om een gebruiker uit te sluiten wanneer:
 4. in het evaluatiesysteem volgens artikel 10 herhaaldelijk negatieve evaluaties zijn ontvangen en de blokkering nodig is om de belangen van andere marktdeelnemers te beschermen;
 5. er onjuiste contactgegevens zijn verstrekt in een ledenaccount, in het bijzonder een vals of ongeldig e-mailadres;
 6. een ledenaccount werd overgedragen aan een andere partij;
 7. aanzienlijke schade toegebracht is aan andere gebruikers, met in het bijzonder de ligplaats. Er goede gronden zijn voor vergelijkbaar risico en gebrek aan verantwoordelijkheid van de gebruiker.
 8. een gebruiker een acceptatiegraad heeft die aanzienlijk lager is dan de gemiddelde acceptatiegraad en een verbetering hiervan niet wordt verwacht.
 9. Zodra een gebruiker permanent door Jachthaven.nl wordt geblokkeerd, heeft hij geen recht meer op herstel van het geblokkeerde gebruikersaccount of het evaluatieprofiel. De gebruiker mag de website niet gebruiken via een ander ledenaccount of zich opnieuw registreren.

 

Jachthaven.nl’s aansprakelijkheid

 1. Jachthaven.nl is niet aansprakelijk voor het gedrag van gebruikers. In het bijzonder zal Jachthaven.nl niet aansprakelijk zijn voor het nakomen van verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomsten tussen de gebruikers, dus niet voor de contractuele uitvoering van deze overeenkomsten en/of voor schade van welke aard dan ook door één van de partijen van de overeenkomst.
 2. Jachthaven.nl is onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. In het geval van lichte nalatigheid van een primaire verplichting of van een secundaire verplichting, die het doel van de overeenkomst in gevaar brengt of waardoor de goede uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk wordt, en waarmee de klant als verplichting bekend dient te zijn ('essentiële secundaire verplichting'), is de aansprakelijkheid van Jachthaven.nl beperkt tot de typische, voorzienbare schade bij het sluiten van de overeenkomst.
 3. Aangezien Jachthaven.nl niet deelneemt in de contractuele verbintenis tussen huurder en verhuurder, kan Jachthaven.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor contracten voor ligplaatsen.

Slotbepalingen

 1. Jachthaven.nl heeft het recht om haar rechten en verplichtingen in deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde partij over te dragen.
 2. Mocht een afzonderlijke bepaling van deze AV geheel of gedeeltelijk komen te vervallen, dan blijven de overige Algemene Voorwaarden van kracht. In het geval van een dergelijke ontkrachting, zal desbetreffende bepaling vervangen worden door een wettelijke bepaling.
 3. Alle verklaringen in het kader van het sluiten van een gebruiksovereenkomst moeten schriftelijk of per e-mail naar Jachthaven.nl worden gestuurd. Het postadres en het e-mailadres van een gebruiker moeten zijn zoals vermeld als zijnde de huidige contactgegevens in het account van de gebruiker.
 4. Jachthaven.nl  heeft haar moederbedrijf Jachthaven.nl BV verantwoordelijk gesteld voor de verwerking van creditcard transacties.